Dit vak geeft een inleiding in de basisbegrippen van de mathematische statistiek. Studenten maken kennis met de notie van het statistisch model, het schatten van parameters, het toetsen van statistische hypotheses en het construeren van betrouwbaarheidsgebieden.

In de mathematische statistiek vatten we geobserveerde data op als realisaties van stochastische variabelen. Een statistisch model is een collectie kansverdelingen die we beschouwen als mogelijke verdelingen van de waarnemingen. Het doel van een statistische procedure is om op basis van de waarnemingen een uitspraak te doen over de vraag welke verdeling in het model de data gegenereerd heeft. Na het opzetten van dit wiskundige raamwerk voor het bestuderen van statistische problemen wordt in dit college een aantal statistische procedures behandeld: het schatten van parameters, het toetsen van hypotheses en het maken van betrouwbaarheidsintervallen. Er worden klassieke voorbeelden behandeld en er wordt wiskundige theorie ontwikkeld waarmee de prestaties van statistische procedures kunnen worden beoordeeld en vergeleken.

 

Mededelingen 2018/2019

  • De hoorcolleges zijn afgerond. Geen college op 10/12!

Vakinformatie

hoorcollege Harry van Zanten
werkcollege Raviar Karim, Nikki Levering, Femke Madsen
toetsing inleveropdrachten (3), tussentoets, tentamen
normering inleveropgaven 20%, tussentoets 30%, tentamen 50%. Tentamen moet >= 5.0 zijn. Tussentoets telt alleen positief mee.
literatuur
  • F. Bijma, M. Jonker, A. van der Vaart, ‘Inleiding in de Statistiek’, Epsilon Uitgaven, Utrecht, 2016.

 

R

  • Basis website: www.r-project.org.
  • Hele korte introductie: hier.
  • Iets langere goede introductie: hier.
  • En nog veel meer op het web…

 

Slides

Inleveropdrachten

  • Opdracht 1. Deadline: geweest.
  • Opdracht 2. Deadline: geweest.
  • Opdracht 3. Deadline: geweest.

Oude tentamens

 

Huiswerk

In de tabel worden opgaven vermeld die corresponderen met de behandelde stof. Deze vormen een integraal deel van de lesstof en essentieel oefenmateriaal voor tussentoets en tentamen.

Het betreft hier huiswerk dat men voor aanvang van het werkcollege dient voor te bereiden. Op het werkcollege is dan gelegenheid om gerichte vragen over de sommen te stellen en deze te bespreken. Er is in de regel geen tijd om alle sommen uitputtend te bespreken.

De ervaring leert dat studenten die pas op het werkcollege aan de sommen beginnen en daarbuiten niet oefenen in de regel niet voldoende vaardigheid ontwikkelen om het vak succesvol af te ronden.

Let op: er zijn twee drukken van het boekje in omloop en de nummers van de opgaven zijn in sommige hoofdstukken niet helemaal gelijk. Als er verschillen zijn, dan staan in de tabel de nummers uit de nieuwe druk uit 2016. De corresponderende nummers uit de oude druk van 2013 staan er tussen haakjes achter.

 

Wat we tot nu toe gedaan hebben

 

College Datum Onderwerp Boek Opgaven Opmerkingen
1 3/9 inleiding hoofdstuk 1, appendix A.7 1.1, 1.2, 1.4, A.10, A.12, A.13 bestudeer A.1 – A.6!
2 10/9 verdelingsonderzoek hoofdstuk 2 2.1, 2.2!, 2.5, 2.8!, 2.11 bekijk een R tutorial!
3 17/9 schatters 1 secties 3.1 t/m 3.3 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10
4 24/9 schatters 2 sectie 3.4 t/m 3.5 3.12, 3.14, 3.16, 3.20, 3.23, 3.25, 3.33, 3.37, 3.39 onderdelen met een * overslaan
5 1/10 Cramér-Rao, asymptotiek van de MLS sectie 6.3.2, Stelling 5.9 + slides 6.26 t/m 6.30
6 8/10 toetsen 1 h.4 t/m sectie 4.3.1 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 4.8(i)-(iii)
7 15/10 toetsen 2 secties 4.3.2 t/m 4.6.3 4.9, 4.11, 4.37 (4.34), 4.36 (4.35) onderdelen met een * overslaan
8 29/10 toetsen 3 secties 4.6.4, 4.7, 6.4 4.40 (4.38), 4.45 (4.41), 4.46 (4.42), 4.47 (4.43), 4.50 (4.46), 6.32 onderdelen met een * overslaan
9 5/11 betrouwbaarheidsgebieden 1 h. 5 t/m sectie 5.5 5.3, 5.4, 5.7, 5.13, 5.21 onderdelen met een * overslaan
10 19/11 betrouwbaarheidsgebieden 2 secties 5.6, 5.7 5.16, 5.17, 5.18
11 26/11 lineaire regressie 1 hoofdstuk 7 t/m sectie 7.2.1 7.1 (gebruik R), 7.4, 7.5, 7.6
12 3/12 lineaire regressie 2 sectie 7.2.2 7.8